Theo van den Hoven
Relatie- en gezinstherapie - Contextuele therapie

© 2019 Theo van den Hoven

Aanmelden

Je kunt je telefonisch of per email aanmelden. Na de aanmelding starten we met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertel ik wat over mezelf en stel ik vragen om duidelijkheid te krijgen over wat je wilt, en wat jouw situatie is.

De aanpak is vervolgens gericht op het behalen en behouden van de gestelde doelen. We gaan aan de slag door met gesprekken en opdrachten te bereiken dat jouw klachten en belemmering verminderen of wegvallen, en jouw wensen nagestreefd worden.


Ik zal middels diverse methodieken werken, waarbij de nadruk ligt op de contextuele benadering. De contextuele benadering gaat uit van rechtvaardigheid voor ieder mens en het streven naar meer voldoening in het leven.